supervize

Supervize je forma podpory těm, kteří pomáhají

Supervize v mém chápání není o kontrole či o vzdělávání. Supervizí rozumím bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Vždy se snažím být průvodcem, který pomáhá supervidovanému pracovníkovi, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nacházení nových řešení problematických situací.

Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení z vlastní práce. Supervize je místem, kde můžete bez obav dělat vlastní myšlenkovou inventuru nad svou prací či spoluprací v týmu s kolegy. Takto je možné řadu věcí pochopit a hodně se naučit nejen ve vlastním oboru, ale v oblasti komunikace s druhými lidmi.

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho klientům, žákům, zaměstnancům.

Jsem supervizor ve výcviku (Na řešení zaměřená supervize a koučování – 430 h – Dalet). Pracuji přístupem zaměřeným na řešení, a proto mě více zajímají již dosažené úspěchy, zkušenosti, na kterých můžete stavět a uvědomovat si svoje silné stránky a možnosti než problémy.

Supervizi nabízím jednotlivcům i skupinám, formou:

  • individuální supervize

  • týmové supervize

  • případové supervize

  • manažerské supervize

Cena: od 1.500 Kč/sezení

Cena supervizí je smluvní a je dojednávána vždy individuálně.

Ze zkušeností vím, že osobní setkání je v případě supervize nenahraditelné, ale efektivní supervizní setkání je možné realizovat i on-line. Zázemí mám v Semilech, ale po dohodě jsem schopen přijet i za Vámi.