Martin Klodner

Spíše ptát se, než odpovídat.

Spíše poznávat, než rozdávat rady.

Spíše zvídavě naslouchat podivuhodným, nebo taky úplně banálním, příběhům těch, ke kterým jsem byl poslán.