koučink

Koučink je umění dávat správné otázky místo správných odpovědí

Koučování vnímám jako cestu. Cestu z místa, kde se nacházíte do místa, kam se chcete dostat. Jste to jen Vy, kdo přináší téma, kdo říká, kam se potřebujete dostat, co chcete jinak nebo čeho chcete dosáhnout. Role kouče v mých očích znamená být průvodcem na této cestě, vedle Vás, možná krok za Vámi. Průvodcem, který se vhodnými otázkami snaží pomoci uvědomovat si Vaše vlastní zdroje, pojmenovávat a hledat možnosti, potřeby, způsoby řešení.

Pracuji přístupem zaměřeným na řešení, a proto mě více zajímají již dosažené úspěchy, zkušenosti, na kterých můžete stavět a uvědomovat si svoje silné stránky a možnosti než příčiny obtíží, které Vás sužují. Vycházím z přesvědčení, že každý má nějaké dary, zdroje, že každý z nás je ten nejlepší „expert“ na svůj vlastní život, na to, co mu funguje a pomáhá, co má rád a nebo naopak rád nemá. Proto vstupuji do každé spolupráce s vědomím, že Vy jste ten, kdo nejlépe ví, jak to s Vámi vlastně je a co potřebujete a já se jen snažím pomáhát Vám si tyto věci uvědomit, pojmenovat a využít při Vašich dalších krocích.

Každý koučovací rozhovor se snažím vést tak, abyste pocítili přijetí a bezpečí, bez posuzování a odsudků. Nabízím Vám čas, kdy můžete v klidu uvažovat sami o sobě, o svých rozhodnutích, ambicích či vztazích jinak, novým způsobem. Mám důvěru, že každý koučovací rozhovor může být poslední, protože už dál víte, jak realizovat své kroky k dosažení cíle a co Vám při tom může pomoci.

Nabízím zejména individuální koučovací rozhovor, ale i párový a týmový koučink nebo koučink dětí a mladistvých.

Cena: od 2.000 Kč/sezení

V případě, že jste se ocitli v tíživé finanční situaci, napište mi a pokusíme se situaci nějak vyřešit. Peníze by neměly být překážkou našeho setkání a případné společné cesty.

Možností, kde a jak se sejít je mnoho (včetně on-line světa). Zázemí mám v Semilech, ale jsem často schopen přijet za Vámi po dohodě téměř kamkoliv. Mám dobré zkušenosti i s koučováním v přírodě, při chůzi apod.

Co si mám pod pojmem koučink představit?

Podle definice ICF (International Coaching Federation – Mezinárodní federace koučů) je koučink partnerství s klienty v podnětném a kreativním procesu, který je inspiruje maximalizovat vlastní osobní a profesní potenciál. Někdo přirovnává kouče k šerpovi – on partnerovi pomáhá vylézt na Mont Blanc s přijatelným rizikem a v časovém limitu. Může mu podat ruku, hodit lano, povzbudit, když už je unavený, hledat zdroje síly nebo motivace, když už to chce vzdát, ale nikdy nepoleze za partnera nebo místo něho. To musí vždy partner sám. A proč právě na Mont Blanc? Protože si to partner sám vybral! Pokud bude partner chtít lézt na Tiských skalách nebo na Gerlach, půjde s ním tam.

Koučink je ale i péčí o sebe sama. Je to vyhrazení si času, abyste se mohli soustředit na sebe, je prací na péči o vaši duševní pohodu, časem ve prospěch vás, vaší rodiny, vaší práce…

Koučovací rozhovor vám poskytuje podpůrný bezpečný prostor k tomu, abyste jednak prozkoumali, co se s vámi děje, ale především abyste objevili své dovednosti, které vám umožní navrhnout si život, který chcete žít… a žít jej.

https://www.icf.sk/images/video/What_is_Coaching.mp4

Je více druhů koučování?

Přestože je možné najít kouče, kteří mluví o životním, business, life, kariérním, výkonnostním, rodinném, vztahovém nebo i jiném druhu koučinku, je nutno říct, že nástroje a kompetence kouče se nijak neliší. Koučink chápu jako přístup, který používá nástroje a využívá zdroje samotného klienta. Kouč nemusí být odborník na dané téma, úlohou kouče totiž není dávat rady.

Kouč, certifikovaný profesionál, dokáže vést koučovací rozhovor bez ohledu na zaměření a téma. Málokdy se stává, že se během rozhovoru např. na manažerské téma, řeší pouze pracovní otázky. Platí to ale i opačně, každý manažer, zaměstnanec nebo podnikatel má své soukromí, které může mít vliv na jeho pracovní nasazení a výkonnost. Je však pravda, že samotný kouč může upřednostňovat některé oblasti, v kterých se cítí lépe.

Na druhou stranu je třeba říci, že přece jenom existuje koučování, které byť vychází a splňuje vše výše uvedené, přesto je trochu jiné. Jinakost takového rozhovoru je v tom, že partnerem koučovi v rozhovoru není pouze jeden člověk, ale více lidí. Jedná se o koučování párů nebo o týmový koučink. V takových situacích musí kouč vše výše uvedené aplikovat tak, aby téma, které společně přinášíte bylo podnětné pro všechny zúčastněné a současně aby vytvořený podpůrný a bezpečný prostor byl pociťován všemi účastníky.

Co je párový koučink?

Zvláštností párového koučinku je skutečnost, že partnerem kouče není pouze jeden člověk, ale dvojice (manželé, snoubenci, rodič s dítětem, partneři apod.)

Moc rád bych vám nabídl jednoduchý a přehledný návod na to, jak se snadno a rychle naučit žít spolu šťastně až do smrti. Bohužel se ale musím přiznat, jakkoli je to trapné a nepřitažlivé, že nic takového nemám. Mám ale naději, že se nám může společně podařit přemýšlet a začít komunikovat o tom, jak by váš vztah mohl vypadat, kam by měl směřovat a co pro to můžete udělat.

Podmínkou párového koučinku je osobně projevený zájem obou osob z páru (např. emaily z vlastních emailových adres, osobní telefonáty z konkrétního čísla každého z páru).

O čem je koučink dětí a mladistvých?

Při koučování s dětmi a dospívajícími rovněž vycházím z přístupu zaměřeného na řešení a víc než o podrobnou analýzu problému se tak zajímám o to, co pro dítě i jeho okolí je ona žádoucí změna, pro kterou si přichází.

Nezaměřuji se na to, co dítě udělalo špatně, co se pokazilo a kde byla chyba. Zaměřujeme se společně na budoucnost, ptám se na to, jak má situace vypadat a hledáme cesty, jak toho dosáhnout. Pro děti je přirozené učit se nové věci, je to pro ně přirozenější než mluvit o problémech a o jejich selhávání. Při setkávání využívám častěji než obvykle hravé formy práce - kreslení, hračky, karty, hry, pískoviště...

Jedním ze způsobů práce je metoda Kids' Skills, kterou rozvinuli čelní představitelé na řešení orientovaného přístupu ve Finsku, Ben Furman a Tapani Ahola. Dítě se učí nějakou novou dovednost, kterou potřebuje k tomu, aby překonalo problém nebo trápení.

Při koučinku dětí a mladistvých je pro mě důležité podpořit i rodiče, aby se ve své rodičovské roli mohli cítit kompetentněji a spokojeněji a mohli tak být lépe oporou svému dítěti. Často tak vybízím k samostatnému koučovacímu rozhovoru i rodiče.

Kým kouč není?

Koučink není mentorink, trénink, poradenství, konzultace a ani přátelské setkání.

Kouč není mentor, protože neposkytuje vlastní rady a osobní zkušenosti v konkrétní oblasti, v konkrétní rodině, firmě apod. Není ani poradce nebo konzultant, protože neposkytuje hotová řešení podložená např. legislativou jako je to při právním nebo daňovém poradenství. Kouč není trenér, protože nepředává všeobecně platné poznatky, dovednosti a zkušenosti pro nějakou skupinu lidí. Není ani terapeut, protože pracuje se zdravými lidmi, kteří se chtějí dále rozvíjet, nesoustředí se na analýzu minulosti, ale je orientovaný na budoucnost, pomáhá hledat řešení a možnosti.

Koučink není ani přátelský rozhovor, neboť má jasnou strukturu a kouč při něm používá koučovací kompetence a nástroje. Na rozdíl od přátelského rozhovoru to není oboustranné sdílení, ale výhradní soustředění se na téma, které přinášíte vy.

Je koučink i pro mě?

Koučink je pro každého, kdo se chce rozvíjet, hledat své skryté zdroje a sám si uvědomil, že chce udělat další krok nebo kroky pro naplnění svých cílů. Je třeba připomenou, že koučink je založený na partnerství mezi koučem a vámi. Měli byste být připraveni učinit případné změny pro dosažení svých cílů a investovat do toho svůj čas a energii. Koučink by vás měl podpořit, ale zodpovědnost za změny a za dosažení cílů vždy zůstane na vás.

S jakými tématy lidé obvykle přicházejí?

Individuálně

 • Stojím před rozhodnutím a mám na to málo času, nejsem schopen se rozhodnou nebo je to citlivá záležitost.

 • Potřeboval bych rychleji dosáhnout to, co očekávám nebo si přeji, zvýšit svůj výkon.

 • Cítím se v práci vyhořelý nebo na hranici svých možností.

 • Moji podřízení nepracují tak, jak očekávám – chtěl bych je umět lépe řídit, motivovat…

 • Chtěl bych lépe chápat lidi okolo mě, umět s nimi spolupracovat, komunikovat…

 • Moje osobní cíle jsou v rozporu s očekáváními a cíli zaměstnavatele.

 • Byl a jsem velmi úspěšný, ale tento stav je stále těžší udržet; stojí mě to čím dál tím víc sil.

 • Komplikují se moje vztahy, nerozumím si s nejbližšími (partnerem, rodiči, sourozenci…), dostávám se s nimi do konfliktů; chtěl bych žít (pracovat) jednodušeji, bez těchto problémů.

 • Potřebuji si lépe organizovat práci a život, lépe zvládat své role – být lepším pracovníkem, rodičem, partnerem…

Páry

 • Narazili jsme v našem začínajícím manželství na první vážnější konflikt a máme obavu, že to naše manželství nemusí vydržet.

 • Stále ve vztahu (manželském, partnerské, rodič-dítě…) narážíme na rozdílnosti a naše vzájemné porozumění se začíná vytrácet.

 • Postupně se z našeho vztahu vytratila romantika a už je to jen o provozních věcech.

Děti a mladiství

 • Mám komplikované vztahy, nerozumím si s rodiči, sourozenci, kamarády, dostávám se s nimi do konfliktů; chtěl bych žít bez těchto problémů.

 • Potřebuji si lépe organizovat život a školu, lépe zvládat své role – být lepším…

 • Potřebuji se zbavit svých strachů ze školy, neúspěchu, nepřijetí…

 • Nejsem schopen se rozhodnout jak a kam pokračovat ve studiu.

 • Hledám lék na svůj hněv/smutek/...

Jak koučink probíhá?

Koučovací rozhovor může probíhat buď tváří v tvář nebo vzdáleně např. přes Zoom, Teams nebo Skype. Každé sezení je naprosto individuální na základě vašich zadání a potřeb. Práce začíná okamžikem prvního kontaktu a často je postačující jedno sezení. Není možné přesně předpovědět, jak dlouho bude který kus naší práce trvat, ale bude na vás, abyste rozhodli, kdy má být setkávání přerušeno nebo skončit. Délka jednoho setkání se pohybuje od 30 do 90 minut, podle náročnosti cíle rozhovoru a výřečnosti partnera. Případné následné schůzky jsou zřídkakdy v týdenních intervalech, obvykle preferuji delší přestávky mezi sezeními a s prodlužováním mezer, jak je patrná změna.

Co se týče času setkání, vždy se snažím vyjít maximálně vstříc vašim časovým možnostem.

Jak je to s důvěrností informací a s diskrétností?

Koučování je důvěrný, ale přitom otevřený a transparentní proces. Při koučovaní není přípustné dělat něco, o čem by partner nemohl vědět. Při koučování se řídím etickým kodexem ICF (https://www.coachfederation.cz/eticky-kodex-icf). Všechny sdílené informace jsou důvěrné! Někdy se může stát, že se setkáme mimo koučovací rozhovor, ale i zde platí, že téma předchozích rozhovorů můžete otevřít výhradně vy.

Někdy koučink objednává pro své zaměstnance organizace, která požaduje určitou formu zpětné vazby. I takováto situace bude otevřeně a transparentně projednána na počátku tak, aby všechny zúčastněné strany ještě před prvním koučovacím rozhovorem věděly, jak bude případná zpětná vazba vypadat, co může být jejím obsahem a jaké informace zůstanou důvěrné.

Co když si nebudeme vyhovovat?

Profesionální koučování je blízkou a důvěrnou interakcí lidí, kteří mají své pocity, potřeby a osobnostní nastavení. I v průběhu koučinku se může objevit problém, kdy vám nebudu/přestanu po osobnostní stránce (nebo z jakéhokoliv jiného důvodu) vyhovovat. V tom případě máte právo kdykoliv koučování ukončit. Budu-li vědět, mohu se pokusit dát vám kontakt na jiného kouče, o kterém budu přesvědčen, že pro vás může být přínosem. Může se to však stát i naopak – i odborně zdatný profesionální kouč může dojít do stádia, že s některým partnerem už nemůže anebo nechce koučovat. Přestože se to ještě nestalo, jsem připraven i v takovém případě o nastalé situaci otevřeně komunikovat a pokusit se vám navrhnout řešení, které by vám vyhovovalo. Vztah kouče a partnera považuji pro koučování za nesmírně důležitý, a tak budu vždy dělat maximum pro zabezpečení jeho funkčnosti a smysluplnosti.

Jsem vhodný kouč pro vás?

Pokud hledáte někoho, kdo

 • s vámi již od prvního setkání pracuje tak, abyste ho co nejdříve přestali potřebovat,

 • vás podněcuje přemýšlet daleko více o možných řešeních, než o problémech a překážkách,

 • se k vám chová partnersky – koučuje s vámi jen o tom, na čem jste se dohodli a nevnucuje vám řešení, která jsou správné podle něho,

 • pro vás nemá hotové rady a řešení, ale vytváří prostor, kde si jste schopni definovat vlastní cíle a hledat k nim vlastní schůdné cesty,

 • místo odhalování vašich bloků, slabých stránek, nedostatků a bariér s vámi objevuje vaše zdroje a možnosti, která vás mohou v co nejkratším čase posunout vpřed,

pak mi bude ctí a potěšením být s vámi při plnění vašich nejodvážnějších snů a cílů.